สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2022   114  
2 Jan 2022   94  
3 Jan 2022   72  
4 Jan 2022   97  
5 Jan 2022   157  
6 Jan 2022   119  
7 Jan 2022   117  
8 Jan 2022   146  
9 Jan 2022   134  
10 Jan 2022   169  
11 Jan 2022   146  
12 Jan 2022   171  
13 Jan 2022   197  
14 Jan 2022   156  
15 Jan 2022   136  
16 Jan 2022   198  
17 Jan 2022   153  
18 Jan 2022   161  
19 Jan 2022   140  
20 Jan 2022   268  
21 Jan 2022   184  
22 Jan 2022   125  
23 Jan 2022   185  
24 Jan 2022   213  
25 Jan 2022   128  
26 Jan 2022   110  
27 Jan 2022   151  
28 Jan 2022   146  
29 Jan 2022   143  
30 Jan 2022   229  
31 Jan 2022   127