สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2022   137  
2 Oct 2022   168  
3 Oct 2022   157  
4 Oct 2022   143  
5 Oct 2022   128  
6 Oct 2022   153  
7 Oct 2022   238  
8 Oct 2022   145  
9 Oct 2022   206  
10 Oct 2022   147  
11 Oct 2022   179  
12 Oct 2022   144  
13 Oct 2022   94  
14 Oct 2022   182  
15 Oct 2022   164  
16 Oct 2022   149  
17 Oct 2022   227  
18 Oct 2022   85  
19 Oct 2022   119  
20 Oct 2022   157  
21 Oct 2022   157  
22 Oct 2022   249  
23 Oct 2022   183  
24 Oct 2022   119  
25 Oct 2022   137  
26 Oct 2022   133  
27 Oct 2022   131  
28 Oct 2022   114  
29 Oct 2022   102  
30 Oct 2022   117  
31 Oct 2022   161