สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2022   185  
2 Feb 2022   145  
3 Feb 2022   170  
4 Feb 2022   175  
5 Feb 2022   133  
6 Feb 2022   183  
7 Feb 2022   159  
8 Feb 2022   173  
9 Feb 2022   187  
10 Feb 2022   182  
11 Feb 2022   145  
12 Feb 2022   244  
13 Feb 2022   125  
14 Feb 2022   187  
15 Feb 2022   141  
16 Feb 2022   181  
17 Feb 2022   168  
18 Feb 2022   203  
19 Feb 2022   233  
20 Feb 2022   162  
21 Feb 2022   147  
22 Feb 2022   123  
23 Feb 2022   179  
24 Feb 2022   112  
25 Feb 2022   94  
26 Feb 2022   152  
27 Feb 2022   144  
28 Feb 2022   170