สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2022   120  
2 Apr 2022   139  
3 Apr 2022   222  
4 Apr 2022   137  
5 Apr 2022   155  
6 Apr 2022   184  
7 Apr 2022   141  
8 Apr 2022   142  
9 Apr 2022   125  
10 Apr 2022   219  
11 Apr 2022   194  
12 Apr 2022   205  
13 Apr 2022   167  
14 Apr 2022   148  
15 Apr 2022   224  
16 Apr 2022   164  
17 Apr 2022   211  
18 Apr 2022   171  
19 Apr 2022   263  
20 Apr 2022   238  
21 Apr 2022   266  
22 Apr 2022   183  
23 Apr 2022   156  
24 Apr 2022   118  
25 Apr 2022   156  
26 Apr 2022   175  
27 Apr 2022   200  
28 Apr 2022   156  
29 Apr 2022   215  
30 Apr 2022   171