สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2022   155  
2 Jun 2022   178  
3 Jun 2022   180  
4 Jun 2022   206  
5 Jun 2022   161  
6 Jun 2022   223  
7 Jun 2022   228  
8 Jun 2022   178  
9 Jun 2022   218  
10 Jun 2022   141  
11 Jun 2022   154  
12 Jun 2022   152  
13 Jun 2022   177  
14 Jun 2022   193  
15 Jun 2022   212  
16 Jun 2022   195  
17 Jun 2022   144  
18 Jun 2022   181  
19 Jun 2022   143  
20 Jun 2022   141  
21 Jun 2022   126  
22 Jun 2022   184  
23 Jun 2022   192  
24 Jun 2022   167  
25 Jun 2022   144  
26 Jun 2022   200  
27 Jun 2022   159  
28 Jun 2022   190  
29 Jun 2022   190  
30 Jun 2022   289