สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2022   155  
2 Jul 2022   141  
3 Jul 2022   149  
4 Jul 2022   131  
5 Jul 2022   168  
6 Jul 2022   187  
7 Jul 2022   207  
8 Jul 2022   671  
9 Jul 2022   167  
10 Jul 2022   59  
11 Jul 2022   170  
12 Jul 2022   183  
13 Jul 2022   164  
14 Jul 2022   186  
15 Jul 2022   209  
16 Jul 2022   199  
17 Jul 2022   144  
18 Jul 2022   165  
19 Jul 2022   231  
20 Jul 2022   188  
21 Jul 2022   173  
22 Jul 2022   182  
23 Jul 2022   168  
24 Jul 2022   169  
25 Jul 2022   132  
26 Jul 2022   149  
27 Jul 2022   107  
28 Jul 2022   128  
29 Jul 2022   143  
30 Jul 2022   134  
31 Jul 2022   121