สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2022   234  
2 Sep 2022   132  
3 Sep 2022   225  
4 Sep 2022   195  
5 Sep 2022   154  
6 Sep 2022   140  
7 Sep 2022   216  
8 Sep 2022   200  
9 Sep 2022   215  
10 Sep 2022   184  
11 Sep 2022   176  
12 Sep 2022   165  
13 Sep 2022   229  
14 Sep 2022   219  
15 Sep 2022   139  
16 Sep 2022   134  
17 Sep 2022   140  
18 Sep 2022   200  
19 Sep 2022   120  
20 Sep 2022   107  
21 Sep 2022   233  
22 Sep 2022   140  
23 Sep 2022   154  
24 Sep 2022   193  
25 Sep 2022   254  
26 Sep 2022   206  
27 Sep 2022   219  
28 Sep 2022   148  
29 Sep 2022   113  
30 Sep 2022   272