สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2022   94  
2 Nov 2022   165  
3 Nov 2022   158  
4 Nov 2022   99  
5 Nov 2022   146  
6 Nov 2022   186  
7 Nov 2022   233  
8 Nov 2022   207  
9 Nov 2022   124  
10 Nov 2022   177  
11 Nov 2022   145  
12 Nov 2022   139  
13 Nov 2022   686  
14 Nov 2022   207  
15 Nov 2022   104  
16 Nov 2022   132  
17 Nov 2022   152  
18 Nov 2022   123  
19 Nov 2022   224  
20 Nov 2022   134  
21 Nov 2022   159  
22 Nov 2022   161  
23 Nov 2022   213  
24 Nov 2022   111  
25 Nov 2022   156  
26 Nov 2022   201  
27 Nov 2022   164  
28 Nov 2022   194  
29 Nov 2022   228  
30 Nov 2022   195