ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 88 003 5563

ความสำคัญของมอเตอร์กันระเบิด

มอเตอร์กันระเบิด Explosion Proof Motor คืออะไร 

ในภาคอุตสาหกรรม มีพลังงานที่ใช้ในกระบวนการทำงานมากมายมหาศาล การป้องกันความปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่รอบข้าง สิ่งแวดล้อม จากอันตรายต่างๆจึงสำคัญ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบโรงงาน เชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่แข็งแรงคงทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้ดี อย่างเช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานบำบัดน้ำเสีย หรืออุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ล้วนมีความเสี่ยงจากระเบิด ที่ส่งผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมเอง สภาพแวดล้อม พื้นที่พักอาศัยของผู้คนในพื้นที่ อันตรายของระเบิดไม่เพียงแต่เผาไหม้ทำลายสถานที่เท่าน้ำ ระเบิดยังทำให้เกิดควัน หมอก และก๊าซในอากาศที่เป็นผลต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย 

 

มอเตอร์กันระเบิด
มอเตอร์กันระเบิด


มอเตอร์กันระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรม 

การติดตั้งมอเตอร์กันระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการป้องกันอันตรายจากระเบิดที่ส่งผลร้ายต่อการบาดเจ็บของบุคลากร คนในพื้นที่ อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอุตสาหกรรมที่ควรทำการติดตั้งมอเตอร์กันระเบิด รวมถึงอุปกรณ์กันอัคคีภัยในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันและก๊าซ สถานีขนส่งน้ำมัน อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมการแปรรูป อุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อาจเกิดการระเบิดจากสารเคมี หรือกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและประกายไฟได้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมอเตอร์กันระเบิด 

การเลือกใช้มอเตอร์กันระเบิดควรคำนึงถึงสถานที่การใช้งานซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 โซนความร้ายแรง หรืออยู่ในรัศมีที่มีโอกาสติดไฟอันได้แก่ 
- zone 0 พื้นที่อันตรายสูงสุด คือพื้นที่ที่มีก๊าซ ที่อาจระเบิดและสร้างความเสียหายได้ เช่น ถังเก็บสารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรม ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
- zone 1 พื้นที่ที่รอบนอกของ zone 0 หรือพื้นที่ที่มีก๊าซไวไฟ 
- zone 2 พื้นที่ที่รอบนอกของ zone 1 หรือพื้นที่ที่มีก๊าซไวไฟบ้าง 

โดยพื้นที่ข้างต้นจะทำให้เราทราบถึงระดับอันตรายและระดับป้องกันที่ควรจะใช้มอเตอร์กันระเบิดแบบใด เพื่อให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันเหตุร้าย พร้อมทั้งเข้าใจด้านมอเตอร์กันระเบิดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่อันตรายในอุตสาหกรรม เพื่อที่รับมือกับแผนฉุกเฉินที่อาจเกิดได้ในในอนาคต รวมถึงระบบการป้องกันโรงงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งควรทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของอุตสาหกรรมและบุคลากรในองค์กร


บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์กันระเบิด CMG มอเตอร์ Marathon มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำหน่ายมอเตอร์มาตรฐาน IEC เรายินดีให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายมีฉลากประสิทธิภาพสูงทุกรุ่น คืนทุนภายใน 1-2 ปี สนใจติดต่อ
บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด
ที่อยู่ : 1405 ชั้น 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : +668 8003 5563  , +66 2530 7447-8  , +66 2957 5644-6
แฟกซ์ : +66 2530 7449
[email protected]
http://www.มอเตอร์ไฟฟ้า.com
ultimate.brandexdirectory.com
www.uccmotor.com