ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 88 003 5563

มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง High Voltage Motor รุ่น HDP

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น : HDP
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง High Voltage Motor รุ่น HDP

"มาตรฐาน" มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง
- มอเตอร์เฟรมเหล็กประดิษฐ์
- ขนาดเฟรม 355- 630
- 2, 4, 6, 8, 10, 12 ขั้ว
- IC01
- IP23
- 185kW - 2800kW
- 50Hz: 3kV 3.3kV 4.16kV 5kV 6kV 6.6kV 10kV
- 60Hz: 4kV 4.16kV 6.6kV 13.8kV
- มอเตอร์ที่ปรับแต่งเองสามารถแก้ไขได้จาก "Standard Line"
- สูงถึง 10,000kW, 1,000 เฟรม, แรงดันไฟฟ้าที่หลากหลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง